سه شنبه 6 خرداد ماه 1399
3.235.172.213
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب

نرم افزار صندوق/نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب/نرم افزار صندوق عملیات حساب

ماژول تعریف انواع حساب و عملیات حساب در نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب

 1. ثبت مشتریان حقیقی و حقوقی در سیستم و ارائه کد مشتری به هر شخص
 2. تعریف انواع حسابهای پس انداز و جاری
 3. افتتاح حسابهای مختلف برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 4. بستن یا مسدودی حساب
 5. تعیین صاحبان امضاء و درصد سهم هر یک
 6. امکان ثبت تصویر امضای صاحبان حسابها از روی فایل، اسکنر، دوربین
 7. امکان ثبت نمونه امضاء از روی فایل اسکن شده یا قلم نوری
 8. تعریف انواع دسته چک و تعیین کارمزد آن
 9. ثبت و صدور دسته چک برای حسابهای جاری و اخطار درصورت داشتن برگه چک و یا چک برگشتی یا مفقودی
 10. عملیات واریز یا برداشت از حسابهای جاری و پس انداز بصورت نقدی، انتقالی به بانکهای مختلف
 11. عملیات واگذاری یا خواباندن چک بانکهای مختلف به حسابهای پس انداز و جاری نزد صندوق (کلر)
 12. عملیات برداشت از حساب پس انداز با استفاده از دفترچه یا سند داخلی و پرداخت نقدی میزان برداشتی به شخص برداشت کننده یا صدور چک از حساب صندوق نزد بانکهای دیگر و تحویل چک بجای پول نقد به شخص برداشت کننده
 13. عملیات برداشت از حساب جاری با استفاده از چک یا سند داخلی و پرداخت نقدی میزان برداشتی به شخص برداشت کننده یا صدور چک از حساب صندوق نزد بانکهای دیگر و تحویل چک بجای پول نقد به شخص برداشت کننده
 14. کنترل میزان موجودی ، تصویر امضا و شرایط برداشت از حساب و همچنین وضعیت مسدودی حسابها هنگام برداشت از حساب
 15. مسدود کردن کل موجودی یا بخشی از موجودی حسابهابرای محدوده زمانی خاص یا بصورت نامحدود و امکان برداشتن مسدودی
 16. امکان ثبت چک های برگشتی صاحبان حسابهای جاری
 17. امکان تعریف باجه ها و اختصاص باجه به کاربران
 18. امکان انتقال وجه از صندوق به باجه ها ، از باجه ها به صندوق و همچنین انتقال وجه بین باجه ها
 19. ثبت سفته در سیستم
 20. ثبت تصویر کلیه مدارک دریافی از مشتری همراه با تاریخ و توضیحات در سیستم
 21. تعریف انواع نقدینگی در صندوق جهت استفاده در سیتواسیون (معرفی انواع اسکناسها و چک پولها و همچنین معرفی واحدهای مختلف شمارش و دسته بندی آنها)
 22. ثبت سیتواسیون روزانه
 23. نمایش موجودی هر بادجه در لحظه
 24. گزارش در لحظه از عملیات انجام شده توسط هر بادجه
 25. پرفراژ چک، دفترچه حساب و غیره
 26. قابلیت طراحی قالب پرفراژ در برنامه
 27. جستجوی سریع مشتریان وحسابها بر اساس نام و نام خانوادگی ، کد ملی ،شماره شناسنامه، کد مشتری ، شماره حساب ، نوع حساب و غیره
 28. دسترسی آسان به جستجوی سریع هنگام عملیات افتتاح حساب، واریز و برداشت از حساب ، صدور دسته چک ، ثبت وام و غیره بدون خارج شدن از فرم مربوطه
 29. ثبت خودکار سند حسابداری هنگام واریز یا برداشت از حساب بدون دخالت کاربر
 30. جلوگیری از منفی شدن حساب (جلوگیری از برداشت بیش از مبلغ موجودی )
 31. تعیین حداقل موجودی برای حساب
 32. ارسال SMS هنگام واریز یا برداشت از حساب بصورت خودکار
 33. امکان چاپ گردش حساب
 34. واریز گروهی
 35. گزارش نمودار رشد سپرده گذاری
www.bankimob.com