سه شنبه 6 خرداد ماه 1399
3.235.172.213
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب

نرم افزار صندوق/نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب/حسابداری صندوق

نرم افزار حسابداری صندوق به صورت جامع و متمرکز در نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب

 1. ثبت خودکار کلیه اسناد عملیات بانکی و صندوق قرض الحسنه بدون نیاز به کاربر شامل :

  1. عملیات واریز یا برداشت از حساب
  2. پرداخت وام ، واریز اقساط ،جریمه دیرکرد ، کارمزد وام
  3. محاسبه سود
  4. صدور دسته حواله و غیره
 2. طبقه بندی حساب‌ها شامل :

  1. گروه حساب : انتظامی، بدهی، دارایی، درآمد، سرمایه، هزینه
  2. سرفصل كل
  3. سرفصل معین تا 10 سطح
 3. ثبت ماهیت های مختلف برای حسابها با توجه به گروه آن شامل :

  1. فقط بستانکار
  2. فقط بدهکار
  3. بدون مانده بستانکار
  4. بدون مانده بدهکار
  5. هم بستانکار هم بدهکار
 4. سایر امکانات ویژه در نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب :

  1. جلوگیری از تغییر ماهیت حساب هنگام ثبت سند
  2. امکان مشاهده درختی حسابها، جستجو و مشاهده گردش و مانده آنها
  3. تعیین لیست حسابهای سود و زیانی(درآمد و هزینه)
  4. سیستم کامل مدیریت چکهای دریافتنی و پرداختنی ، هشدار سررسید چکها ، مدیریت گردش چکهای دریافتنی در حالتهای اسناد دریافتنی ، در جریان وصول ، وصول شده ، مفقود شده و برگشت خورده
  5. نگهداری اطلاعات بانکها، شعبات بانک و انواع حسابهای بانکی
  6. تعیین و کنترل حسابهای بانکی و دسته چکهای آنها
  7. ثبت و کنترل اطلاعات مربوط به اشخاص ، شرکتها، پروژه ها ، مراکز هزینه و انواع ارزها
  8. تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات و امکان بازیابی اطلاعات از نسخه پشتیبان
  9. ثبت اطلاعات موسسه شامل : آرم موسسه، آدرس و غیره
  10. طبقه‌بندی اسناد به وسیله تعریف نوع سند ،همچون : سند افتتاحیه ، اختتامیه، اصلاحی و غیره
  11. ثبت سند در چهار وضعیت پیش نویس، موقت، تأیید شده و دائمی جهت کنترل فرآیند اسناد
  12. ثبت و نگهداری شرح های پیش فرض برای اسناد جهت استفاده در موارد مورد نیاز
  13. مرتب سازی اسناد برحسب تاریخ و اختصاص شماره سند و نوع سند
  14. ادغام اسناد مختلف با توجه به نیاز (امکان حذف یا کپی اسناد ادغام شده)
  15. موقت سازی، تأیید و دائمی کردن اسناد بصورت گروهی
  16. تعریف انواع کاربران و تعیین حق دسترسی آنها
  17. کنترل کاربران و حق دسترسی آنها
  18. ثبت تاریخچه استفاده کاربران از سیستم
  19. انواع گزارشات تراز بصورت 2ستونی، 4ستونی، 6ستونی و 8ستونی در سطح گروه، کل، معین و تفصیل و ترازنامه با فیلتر کردن محدوده مورد نیاز
  20. گزارش صورت سود زیان
  21. دفاتر کل، معین ، تفصیل و روزنامه به صورت ریز وتجمعی (روزانه) ، خلاصه دفترروزنامه در سطح کل و معین
  22. کارت حساب اشخاص، شرکتها، حسابهای بانکی، پروژه ها و مراکز هزینه
  23. کدینگ حسابها در سطح گروه، کل، معین و تفصیل
  24. گزارش سند بصورت ریز با فیلتر های متنوع
  25. گزارش چکها دریافتنی و پرداختنی
  26. گزارش حسابهای بانکی، اشخاص و شرکتها
  27. افتتاح یا اختتام دوره مالی بصورت دستی یا بصورت اتوماتیک
  28. امکان فعال بودن دو دوره مالی متوالی
  29. ثبت تعطیلات رسمی هر دوره برای کنترل کردن تاریخ اسناد
www.bankimob.com