سه شنبه 6 خرداد ماه 1399
3.235.172.213
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب

نرم افزار صندوق/نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب/واحد فروش/دریافت کد تخفیف

فروش استثنایی نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب تا پایان مهر ماه سال 95 به تعداد محدود

ثبت سفارش

مبلغ نرم افزار پایه : دویست و بیست میلیون ریال / چهارده میلیون تومان

مبلغ پکیج کامل : هشتصد و پنجاه میلیون ریال / پنجاه میلیون تومان

در اقساط 4 تا 14 ماه تا پایان


ثبت سفارش

www.bankimob.com