سه شنبه 6 خرداد ماه 1399
3.235.172.213
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب
نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب

نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب ، نرم افزار قرض الحسنه بانکی موب ، حسابداری صندوق بانکی موب ، موبایل بانک بانکی موب

نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب با قابلیت اتصال به شبکه شتاب
کد نرم افزار : 4.4.2

فروش استثنایی نرم افزار صندوق قرض الحسنه بانکی موب تا پایان مهر ماه سال 95 به تعداد محدود

  1. قیمت نرم افزار پایه شامل ماژول عملیات بانکی و صندوق ، سیستم وام، سیستم حسابداری متمرکز
    مبلغ : دویست و بیست میلیون ریال صدوچهل میلیون ریال ( چهارده میلیون تومان ) می باشد

  2. قیمت پکیچ کامل شامل نصب و راه اندازی کلیه ماژولهای عملیات بانکی و صندوق ، سیستم وام، سیستم حسابداری متمرکز، اینترنت بانک، موبایل بانک، اتصال به خودپرداز
    مبلغ : هشتصد و پنجاه میلیون ریال پانصد میلیون ریال ( پنجاه میلیون تومان ) می باشد

در اقساط 4 تا 14 ماه تا پایان

شماره تماس : 09352145869بازگشت
exp: banki.mob.app@gmail.com
توضیحات:

 


بازگشت